Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 360 din data: 02.08.2000
Articol unic. – Se aproba Ordonanta Guvernului nr. 16 din 27 ianuarie 2000 privind ratificarea unor conventii
adoptate de Organizatia Internationala a Muncii, emisa în temeiul art. 1 lit. A pct. 5 din Legea nr. 206/1999 privind
abilitarea Guvernului de a emite ordonante si publicata în Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 34 din 28
ianuarie 2000.
Aceasta lege a fost adoptata de Senat în sedinta din 12 iunie 2000, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2)
din Constitutia Romaniei.
p. PRESEDINTELE SENATULUI,
CONSTANTIN DAN VASILIU
Aceasta lege a fost adoptata de Camera Deputatilor în sedinta din 29 iunie 2000, cu respectarea prevederilor art.
74 alin. (2) din Constitutia Romaniei.
p. PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR,
MIRON TUDOR MITREA
Bucuresti, 26 iulie 2000.
Nr. 155.