Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.

   Articol unic. – Se aproba Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 137 din 22 septembrie 1999 privind modificarea si completarea Legii nr. 108/1999 pentru infiintarea si organizarea Inspectiei Muncii, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 461 din 23 septembrie 1999, cu urmatoarea modificare:
   -La articolul I punctul 2, alineatul (4) al articolului 22 va avea urmatorul cuprins:
   “(4) Veniturile prevazute la alin. (3) se vor folosi pentru acoperirea unei cote-parti din cheltuielile curente de capital, precum si pentru constituirea si utilizarea, numai pana la data aplicarii prevederilor art. 14 din prezenta lege, a fondului de stimulare a personalului incadrat la aceasta institutie. Modul de repartizare a stimulentelor se stabileste prin decizie emisa de inspectorul general de stat.”
   Aceasta lege a fost adoptata de Senat in sedinta din 6 aprilie 2000, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constitutia Romaniei.
   PRESEDINTELE SENATULUI
NICOLAE VACAROIU
   Aceasta lege a fost adoptata de Camera Deputatilor in sedinta din 29 mai 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constitutia Romaniei.
   p. PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR,
OVIDIU CAMELIU PETRESCU
   Bucuresti, 26 iunie 2001.
   Nr. 320.