Protectia muncii

SC AGORA EXPERT SRL este abilitata de Min. Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale, sa desfasoare activitati de securitatea muncii, in conformitate cu Certificatului de abilitare nr. 0582 / PS / din 22.08.2012. Colectivul de inspectori este alcatuit din persoane tinere dar cu experinta de minim 5 ani in servicii externe de prevenire si protectie.
Ca firma abilitata in domeniu ssm, acoperim toate problematica legala conform Legilor nr.319/2006 si 307/2006 implementand solutii societatilor cu care colaboram . Deasemenea va indicam echipamentele de protectie, obligatorii si necesare in activitatea firmei dvs.
Numarul de accidente de munca pe perioada unui an, la nivelul tarii noastre, sunt cuprinse intre 4500-9000, accidente soldate in majoritate cu incapacitate de munca maxim 2 saptamani. Pierderile financiare la nivelul economiei nationale, anual, sunt cuprinse intre 5 si 10 miliarde de euro.
In urma cifreleor prezentate, activitatea de prevenire a accidentelor de munca si a bolilor profesionale ar trebui sa ocupe o pozitie prioritara in activitatea companiei dumneavoastra.
Este mult mai eficient si mai ieftin sa previ decat sa platesti in final urmarile accidentelor de munca.
Amenzile aplicate in acest domeniu au rolul de a constientiza angajatorii cu privire la importanta acestei activitati de prevenire.

Activitatea desfasruata de un lucrator in cadrul unei societati comericiale indiferent de specificul acesteia este necesar sa fie incadrata in prevederile legale si sa se supuna acestora. In acest sens fiecare angajator are obligatia sa isi organizeze locurile de munca astfel incat sa se incadreze in normele minim impuse de legea securitatii si sanatatii in munca.

Autoritatea care supravegheaza aplicarea legilor in acest domeniu este Inspectoratul Teritorial de Munca si Inspectia Muncii.

 

Daca aspectele legate de munca sunt reglementate de codul muncii aspectele care vizeaza securitatea si sanatatea angajatilor la locul de munca este reglementat de legea 319 si de normele metodologice de aplicare ale acestei legi. In completare si in sprijinul acestei legi mai exista o alta serie de legi specifice domeniilor de activitate.

 

Aceste aspect legat de securitatea si sanatatea la locul de munca este reglementat pe de-o parte de legile promulgate de autoritatile statului si pe de alta parte de regulamentele, instructiunile si deciziile interne disupse de fiecare angajator in parte.

 

In cazul legilor acestea au caracter general si sunt obligatorii si aplicabile tuturor agentilor economici si celor care isi desfasoara activitatea in calitate de angajati. In ceea ce priveste regulamentele, instructiunile si deciziile acestea sunt date de angajator si au caracter strict limitat in cadrul societatilor pentru care au fost formulate insaau caracter obligatoriu.

 

Obligaţii pentru realizarea securităţii muncii au: conducerea persoanei juridice (persoana fizică);

la locul de muncă – organizatorii şi conducătorii proceselor de muncă

 

Securitatii muncii este  ansamblul de activităţi organizate de angajator având ca scop asigurarea celor mai bune condiţii în desfăşurarea procesului de muncă, apărarea vieţii, integrităţii corporale şi sănătăţii salariaţilor şi a altor persoane participante la procesul de muncă

 

Scopul  securitatii si sănătatea în muncă este acela de prevenire a accidentelor de muncă şi a îmbolnăvirilor profesionale. Modalitatea in care se fac toate acestea sunt reglementate de legislatia in vigoare.

 

In sensul unei bune desfasurari a activitatii de securitate a muncii legea a stabilit ca fiecare parte din cele 2 implicate in actul muncii, respectiv angajator si angajat sa aibe atat obligatii cat si drepturi. In acest sens legea 319 impreuna cu normele metodologice de aplicare si in completare dupa caz cu alte hotarari de guvern emise in acest scop stabileste care sunt procedurile standard ce trebuiesc urmate pe tot parcursul existentei unei relatii ce coaborare dintre angajat si angajator. Aceste proceduri standard sunt obligatoriu completate de angajator cu instructiuni specifice si regulamente de functionare proprii fiecarei societati in parte.

 

Astfel legea impune fiecarei entitati juridice

sa isi organizeze corespunzator specificului activitatii activitatea de securitate si sanatatea muncii,

sa identifice in cadrul societatii riscurile ce pot genera accidente de munca si sa ia masurile corepunzatoare pentru a elimina aceste riscuri

atunci cand nu se poate elimina riscul de accident sa urmareasca limitarea accesului personalului in acele zone unde exista riscuri si sa-i instruiasca corespunzator,

sa isi intocmeasca corespunzator evaluari de risc pentru fiecare loc de munca si plan de prevenire si protectie in sensul prevenirii accidentarii,

sa isi intocmeasca instructiuni proprii pentru fiecare loc de munca in parte,

sa instruiasca lucratorii cu privire la modul in care sa-si desfasoare activitatea la locul de munca,

sa tina seama de particularitatile angajatilor atunci cand acestia prezinta situatii speciale (batrani, femei insarcinate, persoane cu deficiente), si sa-si adapteze conditiile de lucru la nevoile acestora,

sa ia masuri pentru prevenirea imbolnavirii profesionale a lucratorilor,

sa nu primeasca la lucru nici un angajat care nu este avizat ca apt de lucru de medicul de medicina muncii.

 

Legea stabileste modul in care se desfasoara activitatea de securitate si sanatate a muncii in functie de specificul obiectului de activitate a angajatorilor, si in functie de numarul de angajati existenti in cadrul unei societati. Instruirea angajatilor presupune mai multe etape. Prima etapa este la angajarea lucratorului si aici vom avea instruirea genarala si instruirea la locul de munca. A doua etapa presupune instruirea periodica a lucratorilor la locul de munca.

Mai exista instruirea suplimentara, aceasta se face in cazuri speciale……

 

Asa cum am mentionat exista obligatii de ambele parti, si daca angajatorul are obligatia sa vegheze la sanatatea lucratorilor si la integritatea lor fizica si pe cat posibila psihica, avem si o serie de obligatii pentru angajati. In acest sens ei au obligatia:

sa utilizeze corespunzator toate echipamentele de lucru si echipamentele individuale de protectie,

sa nu intervina asupra echipamentelor de lucru sub nici o forma, nici pentru a efectua reparatii sau imbunatatiri, sau sa modifice dispozitivele de securitate proprii fiecarui echipament,

sa instiinteze conducerea imediat ce constata ca a aparut o zona cu potential de producere a accidentelor, sau deficientele aparute la echipamentele de protectie atat individuale cat si ale echipamentelor de lucru,

sa instiinteze imediat angjatorul sau pe reprezentatii acestora accidentele suferite de propria persoana,

sa coopereze cu anagatorul cat este necesar pentru a permite acestuia sa se asigure ca locul de munca si conditiile de lucru sunt sigure si fara risc pentru securitatea si sanatatea lucratorilor.

 

Fiecare angajator are obligatia sa isi desemneze si sa-si instruiasca corespunzator perosnal suficient pentru acordarea primului ajutor.

Toate aceste activitati sunt duse la indeplinire cel mai bine prin angajarea unui serviciu extern.

Pentru o cerere de oferta personalizata pentru securitatea muncii va rugam sa acceasti pagina de contact